Vi tackar för oss, efter fem år är EVIN i mål!

Fototävlingen EVIN i Örebro Län är avslutad. Från 2009 till 2013 var EVIN verksam med att samla in dokumentära bilder från Örebro Län. Under åren har de tävlande fotograferna bidragit med nära 5 000 bilder till EVIN och på så sätt dokumenterat den tid och omgivningar de levt i. Vi vill passa på att tacka alla er som under åren skickat in bilder till EVIN. Ni har alla hjälpt till med att dokumentera Örebro Län och bidragit med en riktig bildskatt för framtiden. EVIN borgar för att bildmaterialet kommer att sparas för kommande generationer. De inskickade bilderna har att skänkts till Örebro Läns Museum. Fram till 2017 pågår EVIN i Värmland. De olika årens pristagare för Närke hittar ni här.